WuT?

Informace o zkratce 'WuT?'

Význam
What u Think?
Popis
Co tím myslíš? apod.
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky WuT? byla provedena: 23.8.2017
Význam:
What u Think?
Popis:
Co tím myslíš? apod.
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky WuT? byla provedena: 23.8.2017

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf