YAI

Informace o zkratce 'YAI'

Význam
You Are Idiot
Popis
Nadávka: Vy jste idiot,
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky YAI byla provedena: 3.5.2015
Význam:
You Are Idiot
Popis:
Nadávka: Vy jste idiot,
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky YAI byla provedena: 3.5.2015

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf