YAS

Informace o zkratce 'YAS'

Význam
You Are Stupid
Popis
Ty jsi hloupý.
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky YAS byla provedena: 9.2.2019
Význam:
You Are Stupid
Popis:
Ty jsi hloupý.
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky YAS byla provedena: 9.2.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf