YDS

Informace o zkratce 'YDS'

Význam
You don't say
Popis

Neříkejte.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky YDS byla provedena: 11.4.2014
Význam:
You don't say
Popis:

Neříkejte.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky YDS byla provedena: 11.4.2014

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf