YFI

Informace o zkratce 'YFI'

Význam
You fucking idiot!
Popis

Ty zk****ný idiote!

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky YFI byla provedena: 9.4.2014
Význam:
You fucking idiot!
Popis:

Ty zk****ný idiote!

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky YFI byla provedena: 9.4.2014

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf