YHBT

Informace o zkratce 'YHBT'

Význam
You Have Been Trolled
Popis

Někdo si z tebe utahuje.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky YHBT byla provedena: 31.8.2009
Význam:
You Have Been Trolled
Popis:

Někdo si z tebe utahuje.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky YHBT byla provedena: 31.8.2009

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf