YHBT

Informace o zkratce 'YHBT'

Význam
You Have Been Trolled
Popis

Někdo si z tebe utahuje.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky YHBT byla provedena: 31.8.2009
Význam:
You Have Been Trolled
Popis:

Někdo si z tebe utahuje.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky YHBT byla provedena: 31.8.2009

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf