YSLP

Informace o zkratce 'YSLP'

Význam
you smell like poo
Popis
YSLP se dá říct jako smrdíš jako hovno (slušnější výraz - smrdíš jako hovínko) Dá se táke říct anglicky jako you smell like poop
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky YSLP byla provedena: 1.5.2020
Význam:
you smell like poo
Popis:
YSLP se dá říct jako smrdíš jako hovno (slušnější výraz - smrdíš jako hovínko) Dá se táke říct anglicky jako you smell like poop
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky YSLP byla provedena: 1.5.2020

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf