ZOMG

Informace o zkratce 'ZOMG'

Význam
Zeus, oh my god!
Popis

Nadstavba klasického "omg" s přidáním jména mýtického boha Dia. Napsáním této zkratky se tedy dovoláváme jeho, ne křesťanského Boha, jako je tomu u původn&iac

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky ZOMG byla provedena: 2.5.2011
Význam:
Zeus, oh my god!
Popis:

Nadstavba klasického "omg" s přidáním jména mýtického boha Dia. Napsáním této zkratky se tedy dovoláváme jeho, ne křesťanského Boha, jako je tomu u původn&iac

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky ZOMG byla provedena: 2.5.2011

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf