ZOMG

Informace o zkratce 'ZOMG'

Význam
Zeus, oh my god!
Popis

Nadstavba klasického "omg" s přidáním jména mýtického boha Dia. Napsáním této zkratky se tedy dovoláváme jeho, ne křesťanského Boha, jako je tomu u původn&iac

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky ZOMG byla provedena: 2.5.2011
Význam:
Zeus, oh my god!
Popis:

Nadstavba klasického "omg" s přidáním jména mýtického boha Dia. Napsáním této zkratky se tedy dovoláváme jeho, ne křesťanského Boha, jako je tomu u původn&iac

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky ZOMG byla provedena: 2.5.2011

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf