aka

Informace o zkratce 'aka'

Význam
also known as
Popis
známý(é) také jako, používá se ve významu "neboli"
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky aka byla provedena: 30.9.2016
Význam:
also known as
Popis:
známý(é) také jako, používá se ve významu "neboli"
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky aka byla provedena: 30.9.2016

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
RIP
SD
tj
tk
wtf