bbfft

Informace o zkratce 'bbfft'

Význam
big best friends forever together
Popis

BBFFT-Big best Friends Together Velké Nejlepší Kámošky Navždy Spolu..

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky bbfft byla provedena: 13.5.2018
Význam:
big best friends forever together
Popis:

BBFFT-Big best Friends Together Velké Nejlepší Kámošky Navždy Spolu..

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky bbfft byla provedena: 13.5.2018

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf