bbfft

Informace o zkratce 'bbfft'

Význam
big best friends forever together
Popis

BBFFT-Big best Friends Together Velké Nejlepší Kámošky Navždy Spolu..

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky bbfft byla provedena: 13.5.2018
Význam:
big best friends forever together
Popis:

BBFFT-Big best Friends Together Velké Nejlepší Kámošky Navždy Spolu..

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky bbfft byla provedena: 13.5.2018

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf