benavě

Informace o zkratce 'benavě'

Význam
Beru/bereme na vědomí
Popis

Běžně používaná zkratka ještě před nástupem informačních technologií...

Jazyk
čeština
Poslední změna zkratky benavě byla provedena: 21.1.2016
Význam:
Beru/bereme na vědomí
Popis:

Běžně používaná zkratka ještě před nástupem informačních technologií...

Jazyk:
čeština
Poslední změna zkratky benavě byla provedena: 21.1.2016

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf