bffb

Informace o zkratce 'bffb'

Význam
best friends forever boy
Popis
Nejlepší kamarád navždy chlapec.
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky bffb byla provedena: 29.11.2019
Význam:
best friends forever boy
Popis:
Nejlepší kamarád navždy chlapec.
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky bffb byla provedena: 29.11.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf