bl.b

Informace o zkratce 'bl.b'

Význam
Bloom Bowl
Popis

bl.b je v "progamingových sférách" užívaná zkratka pro "bloom bowl", což po přeložení do českého jazyka znamená mísa květů. Toto slovní spojení se používá zejména při tom, když chceme někomu říci co si myslíme o jeho myšlení nenásilnou formou, tudíž be

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky bl.b byla provedena: 24.4.2017
Význam:
Bloom Bowl
Popis:

bl.b je v "progamingových sférách" užívaná zkratka pro "bloom bowl", což po přeložení do českého jazyka znamená mísa květů. Toto slovní spojení se používá zejména při tom, když chceme někomu říci co si myslíme o jeho myšlení nenásilnou formou, tudíž be

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky bl.b byla provedena: 24.4.2017

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf