byob

Informace o zkratce 'byob'

Význam
bring your own bottle
Popis
Vem si svůj vlastní nápoj (zpravidla alkoholický).
Jazyk
nezvolen
Zkratku byob najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky byob byla provedena: 25.10.2015
Význam:
bring your own bottle
Popis:
Vem si svůj vlastní nápoj (zpravidla alkoholický).
Jazyk:
nezvolen
Zkratku byob najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky byob byla provedena: 25.10.2015

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf