cdls

Informace o zkratce 'cdls'

Význam
co děláš
Popis
Jazyk
čeština
Poslední změna zkratky cdls byla provedena: 11.7.2019
Význam:
co děláš
Popis:
Jazyk:
čeština
Poslední změna zkratky cdls byla provedena: 11.7.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf