čkj

Informace o zkratce 'čkj'

Význam
Čekej
Popis
význam: čekej
Jazyk
čeština
Zkratku čkj najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky čkj byla provedena: 29.12.2018
Význam:
Čekej
Popis:
význam: čekej
Jazyk:
čeština
Zkratku čkj najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky čkj byla provedena: 

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf