cmn

Informace o zkratce 'cmn'

Význam
cry more noob
Popis

breč víc lamo :)

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky cmn byla provedena: 31.12.2016
Význam:
cry more noob
Popis:

breč víc lamo :)

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky cmn byla provedena: 31.12.2016

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf