dl

Informace o zkratce 'dl'

Význam
dead line
Popis
např. při obchodu určuje minimální hranici ceny
Jazyk
nezvolen
Zkratku dl najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky dl byla provedena: 19.4.2017
Význam:
dead line
Popis:
např. při obchodu určuje minimální hranici ceny
Jazyk:
nezvolen
Zkratku dl najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky dl byla provedena: 19.4.2017

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf