dl

Informace o zkratce 'dl'

Význam
dead line
Popis
např. při obchodu určuje minimální hranici ceny
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky dl byla provedena: 19.4.2017
Význam:
dead line
Popis:
např. při obchodu určuje minimální hranici ceny
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky dl byla provedena: 19.4.2017

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf