dnd

Informace o zkratce 'dnd'

Význam
Do not Disturb
Popis
Nevyrušovat.
Jazyk
nezvolen
Zkratku dnd najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky dnd byla provedena: 21.10.2015
Význam:
Do not Disturb
Popis:
Nevyrušovat.
Jazyk:
nezvolen
Zkratku dnd najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky dnd byla provedena: 21.10.2015

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf