dunno

Informace o zkratce 'dunno'

Význam
Don't know
Popis

Já to nevím...

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky dunno byla provedena: 9.8.2013
Význam:
Don't know
Popis:

Já to nevím...

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky dunno byla provedena: 9.8.2013

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf