etc.

Informace o zkratce 'etc.'

Význam
Et cetera
Popis
A tak dále (z latiny - a druhé nebo následující).
Jazyk
ostatní
Poslední změna zkratky etc. byla provedena: 26.2.2024
Význam:
Et cetera
Popis:
A tak dále (z latiny - a druhé nebo následující).
Jazyk:
ostatní
Poslední změna zkratky etc. byla provedena: 26.2.2024

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf