fag

Informace o zkratce 'fag'

Význam
faggot
Popis

Neslušné označení pro homosexuála.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky fag byla provedena: 8.8.2012
Význam:
faggot
Popis:

Neslušné označení pro homosexuála.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky fag byla provedena: 8.8.2012

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf