fcb

Informace o zkratce 'fcb'

Význam
facebook
Popis

Webový systém sloužící hlavně k tvorbě sociálních sítí, komunikaci mezi uživateli,sdílení multimediálních dat, udržování vztahů a zábavě.

Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky fcb byla provedena: 29.12.2009
Význam:
facebook
Popis:

Webový systém sloužící hlavně k tvorbě sociálních sítí, komunikaci mezi uživateli,sdílení multimediálních dat, udržování vztahů a zábavě.

Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky fcb byla provedena: 29.12.2009

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf