fgt

Informace o zkratce 'fgt'

Význam
faggot
Popis

Homoseuxál, teplouš.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky fgt byla provedena: 29.4.2014
Význam:
faggot
Popis:

Homoseuxál, teplouš.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky fgt byla provedena: 29.4.2014

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf