fml

Informace o zkratce 'fml'

Význam
Fuck my life
Popis

S...u na život.

Jazyk
angličtina
Zkratku fml najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky fml byla provedena: 25.4.2017
Význam:
Fuck my life
Popis:

S...u na život.

Jazyk:
angličtina
Zkratku fml najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky fml byla provedena: 25.4.2017

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf