ft

Informace o zkratce 'ft'

Význam
fast trade
Popis
rychle provedený obchod bez další licitace ceny
Jazyk
nezvolen
Zkratku ft najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky ft byla provedena: 29.6.2007
Význam:
fast trade
Popis:
rychle provedený obchod bez další licitace ceny
Jazyk:
nezvolen
Zkratku ft najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky ft byla provedena: 29.6.2007

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf