ft

Informace o zkratce 'ft'

Význam
fast trade
Popis
rychle provedený obchod bez další licitace ceny
Jazyk
nezvolen
Zkratku ft najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky ft byla provedena: 29.6.2007
Význam:
fast trade
Popis:
rychle provedený obchod bez další licitace ceny
Jazyk:
nezvolen
Zkratku ft najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky ft byla provedena: 29.6.2007

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf