ftw

Informace o zkratce 'ftw'

Význam
forget the world
Popis

Kašli na svět.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky ftw byla provedena: 5.4.2010
Význam:
forget the world
Popis:

Kašli na svět.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky ftw byla provedena: 5.4.2010

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf