gfys

Informace o zkratce 'gfys'

Význam
Go Fuck Yourself
Popis

Jdi do pr... Yourselve.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky gfys byla provedena: 4.10.2019
Význam:
Go Fuck Yourself
Popis:

Jdi do pr... Yourselve.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky gfys byla provedena: 4.10.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
RIP
SD
tj
tk
wtf