gj

Informace o zkratce 'gj'

Význam
good job
Popis
dobrá práce
Jazyk
nezvolen
Zkratku gj najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky gj byla provedena: 4.12.2006
Význam:
good job
Popis:
dobrá práce
Jazyk:
nezvolen
Zkratku gj najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky gj byla provedena: 4.12.2006

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf