gl& hf

Informace o zkratce 'gl& hf'

Význam
Good Luck and Have Fun
Popis

Hodně štěstí a užij si to.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky gl& hf byla provedena: 5.8.2010
Význam:
Good Luck and Have Fun
Popis:

Hodně štěstí a užij si to.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky gl& hf byla provedena: 5.8.2010

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf