gtg

Informace o zkratce 'gtg'

Význam
got to go
Popis

got to go - musím jít     I have to go - musím jít

Jazyk
nezvolen
Zkratku gtg najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky gtg byla provedena: 15.4.2011
Význam:
got to go
Popis:

got to go - musím jít     I have to go - musím jít

Jazyk:
nezvolen
Zkratku gtg najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky gtg byla provedena: 15.4.2011

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf