gz

Informace o zkratce 'gz'

Význam
Gratz
Popis

gratulace

Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky gz byla provedena: 24.1.2018
Význam:
Gratz
Popis:

gratulace

Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky gz byla provedena: 24.1.2018

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf