h2g

Informace o zkratce 'h2g'

Význam
have to go
Popis

Musím jít.Musím odejít.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky h2g byla provedena: 18.11.2015
Význam:
have to go
Popis:

Musím jít.Musím odejít.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky h2g byla provedena: 18.11.2015

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf