h2g

Informace o zkratce 'h2g'

Význam
have to go
Popis

Musím jít.Musím odejít.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky h2g byla provedena: 18.11.2015
Význam:
have to go
Popis:

Musím jít.Musím odejít.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky h2g byla provedena: 18.11.2015

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
RIP
SD
tj
tk
wtf