hay?

Informace o zkratce 'hay?'

Význam
How are you?
Popis
Jak se daří?
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky hay? byla provedena: 24.7.2009
Význam:
How are you?
Popis:
Jak se daří?
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky hay? byla provedena: 24.7.2009

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf