hh

Informace o zkratce 'hh'

Význam
hehe
Popis
Smích ha ha nebo he he
Jazyk
nezvolen
Zkratku hh najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky hh byla provedena: 15.6.2019
Význam:
hehe
Popis:
Smích ha ha nebo he he
Jazyk:
nezvolen
Zkratku hh najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky hh byla provedena: 15.6.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf