hmmg

Informace o zkratce 'hmmg'

Význam
Help me my god
Popis
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky hmmg byla provedena: 21.2.2012
Význam:
Help me my god
Popis:
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky hmmg byla provedena: 21.2.2012

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf