hru?

Informace o zkratce 'hru?'

Význam
How Are You?
Popis

typická otázka "Jak se máš?"

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky hru? byla provedena: 10.3.2010
Význam:
How Are You?
Popis:

typická otázka "Jak se máš?"

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky hru? byla provedena: 10.3.2010

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf