ibsf

Informace o zkratce 'ibsf'

Význam
internet best sister forever
Popis
Nejlepší internetové sestry navždy.
Jazyk
angličtina
Zdroj
Poslední změna zkratky ibsf byla provedena: 29.11.2019
Význam:
internet best sister forever
Popis:
Nejlepší internetové sestry navždy.
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky ibsf byla provedena: 29.11.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf