ibsf

Informace o zkratce 'ibsf'

Význam
internet best sister forever
Popis
Nejlepší internetové sestry navždy.
Jazyk
angličtina
Zdroj
Poslední změna zkratky ibsf byla provedena: 29.11.2019
Význam:
internet best sister forever
Popis:
Nejlepší internetové sestry navždy.
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky ibsf byla provedena: 29.11.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
RIP
SD
tj
tk
wtf