ic

Informace o zkratce 'ic'

Význam
i see
Popis
vidím; aha
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky ic byla provedena: 24.5.2019
Význam:
i see
Popis:
vidím; aha
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky ic byla provedena: 24.5.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf