ic

Informace o zkratce 'ic'

Význam
i see
Popis
vidím; aha
Jazyk
nezvolen
Zkratku ic najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky ic byla provedena: 24.5.2019
Význam:
i see
Popis:
vidím; aha
Jazyk:
nezvolen
Zkratku ic najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky ic byla provedena: 24.5.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf