idrc

Informace o zkratce 'idrc'

Význam
I Don't Really Care
Popis

Je to vlastně jedno.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky idrc byla provedena: 1.8.2011
Význam:
I Don't Really Care
Popis:

Je to vlastně jedno.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky idrc byla provedena: 1.8.2011

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf