if

Informace o zkratce 'if'

Význam
Internet friends
Popis
Jazyk
angličtina
Zkratku if najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky if byla provedena: 27.8.2018
Význam:
Internet friends
Popis:
Jazyk:
angličtina
Zkratku if najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky if byla provedena: 27.8.2018

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
RIP
SD
tj
tk
wtf