igs

Informace o zkratce 'igs'

Význam
i go sleep
Popis
jdu spat
Jazyk
angličtina
Zkratku igs najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky igs byla provedena: 18.9.2019
Význam:
i go sleep
Popis:
jdu spat
Jazyk:
angličtina
Zkratku igs najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky igs byla provedena: 18.9.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf