ily2

Informace o zkratce 'ily2'

Význam
I love you too
Popis
Taky tě miluji
Jazyk
angličtina
Zkratku ily2 najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky ily2 byla provedena: 26.2.2019
Význam:
I love you too
Popis:
Taky tě miluji
Jazyk:
angličtina
Zkratku ily2 najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky ily2 byla provedena: 26.2.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf