iykyk

Informace o zkratce 'iykyk'

Význam
If you know, you know
Popis
Přeloženo z angličtiny - "jestli víš, víš". Jedná se o naznačení významu, který je známý určitým jedincům či skupině.
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky iykyk byla provedena: 27.3.2023
Význam:
If you know, you know
Popis:
Přeloženo z angličtiny - "jestli víš, víš". Jedná se o naznačení významu, který je známý určitým jedincům či skupině.
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky iykyk byla provedena: 27.3.2023

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf