iyts

Informace o zkratce 'iyts'

Význam
if you think so
Popis
pokud si to tak myslíš
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky iyts byla provedena: 11.11.2005
Význam:
if you think so
Popis:
pokud si to tak myslíš
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky iyts byla provedena: 11.11.2005

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf