iyts

Informace o zkratce 'iyts'

Význam
if you think so
Popis
pokud si to tak myslíš
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky iyts byla provedena: 11.11.2005
Význam:
if you think so
Popis:
pokud si to tak myslíš
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky iyts byla provedena: 11.11.2005

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf