jn

Informace o zkratce 'jn'

Význam
Jo no
Popis

Když něco oznamujete, tak dotyčný poslouchá a uznává vám oznámení slovem jn (Jo no)

Jazyk
čeština
Poslední změna zkratky jn byla provedena: 21.5.2013
Význam:
Jo no
Popis:

Když něco oznamujete, tak dotyčný poslouchá a uznává vám oznámení slovem jn (Jo no)

Jazyk:
čeština
Poslední změna zkratky jn byla provedena: 21.5.2013

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
RIP
SD
tj
tk
wtf