jnm

Informace o zkratce 'jnm'

Význam
jenom
Popis
Jazyk
čeština
Poslední změna zkratky jnm byla provedena: 8.8.2012
Význam:
jenom
Popis:
Jazyk:
čeština
Poslední změna zkratky jnm byla provedena: 8.8.2012

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf