jsv

Informace o zkratce 'jsv'

Význam
jak se vede
Popis
Jazyk
čeština
Poslední změna zkratky jsv byla provedena: 2.3.2011
Význam:
jak se vede
Popis:
Jazyk:
čeština
Poslední změna zkratky jsv byla provedena: 2.3.2011

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
RIP
SD
tj
tk
wtf