jxm

Informace o zkratce 'jxm'

Význam
jak se máš?
Popis
Jazyk
čeština
Poslední změna zkratky jxm byla provedena: 30.1.2011
Význam:
jak se máš?
Popis:
Jazyk:
čeština
Poslední změna zkratky jxm byla provedena: 30.1.2011

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf