le

Informace o zkratce 'le'

Význam
ale
Popis
NULL
Jazyk
nezvolen
Zkratku le najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky le byla provedena: 4.12.2006
Význam:
ale
Popis:
NULL
Jazyk:
nezvolen
Zkratku le najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky le byla provedena: 4.12.2006

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf